Budo Filme
Startseite » Katalog » VP-Masberg DVD´s » 283-M Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
World Kobudo Budo Festival 2022 Statt 23,90 €
Nur 17,90 €

incl. 19 % UST exkl.
Art.Nr.: 283-M
Artikeldatenblatt drucken
Lieferzeit: 3-4 Tage
World Kobudo Budo Festival 2022

World Kobudo Euro Budo Festival 2022 19.-20-11.2022 in Oostmalle Belgium

Seminar Video: Goshindo, Jiu-Jitsu, Filipino Martial Arts, Karate, Aiki-Jitsu, Krav Maga, Nihon Tai-Jitsu...

Herbert Smolana 7.Dan Jiu-Jitsu
Jean Pierre Van Vre 7.Dan Tai Jitsu
Alberto Blanco Dieguez 6.Dan Hakko Denshin Ryu
Bernd Baumhöfer 7.Dan Aiki-Jitsu
Miguel Angel Perez 7.Dan Jiu-Jitsu, 5.Dan Judo
Rudy Duquet 6.Dan Shinka-Ryu Karate
Kay Landeck 3.Dan Ju-Jutsu
Santiago Poncelas Jurado 5.Dan Jiu-Jitsu, 2.Dan BJJ
Adam Grogin Pil Sung Martial Arts
Gustav Vikartoczky 7.Dan Nihon Tai Jitsu
Janick Dams 7.Dan Jiu-Jitsu
John Therien 9.Dan Jiu-Jitsu
Marcel Morton 4.Dan Shotokan Karate
Michael Kossivakis Filipino Martial Arts
Roberto De Juan Ausejo 7.DanJiu-Jitsu
Sorab Mowlabucus 8.Dan Jiu-Jitsu
Spomenko Kovacevic 5.Dan Krav Maga
Wolfgang Scheifinger 5.Dan Goshindo Ju-Jitsu

Bonus: Budo Show

Language: English, French
Running Time: 206 Minutes

Diesen Artikel haben wir am Tuesday, 04. April 2023 in unseren Katalog aufgenommen.